Styrearbeid

Vi har mange års erfaring i styrearbeid i ulike firma og frivillige organisasjoner. 

Etter en nøye vurdering sammen med eierne kan vi ta verv som styremedlem, styreleder eller sekretær for styret.

"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright