Verditaksering av jord- og skogbrukseiendommer

Kontaktperson: Mikael Fønhus, 992 87 002 / mikael@fonhus.netpan_MF_pms346_349.jpg

Ser du ikke skogen for bare trær?
Som skogguden Pan hjelper iOrden deg å jakte. Ikke på nymfer med fløytespill fra trærne, men på oversikt og innsikt over ressursene du rår over.  

(Denne tjenesten lå tidligere under firmaet Pan Valdres. Dette er nå blitt en del av iOrden.)

Når eierne ikke har tid eller mulighet til å utvikle eiendommen selv, oppstår behov for hjelp:
   -  Hva eier vi?
   -  Hvilke ressurser har eiendommen?
   -  Hvordan kan vi gjør om dette til næring og inntekter?

Tjenester som tilbys:
   •  Verditaksering av jord- og skogbrukseiendommer(takstmann landbruk MNTF)
   •  Prosjektledelse
   •  ProsesstyringNTF_medlem_logo_pos_v1_rgb.jpg
   •  Utarbeidelse av forretningsplaner
   •  Nærings- og tiltaksplaner
   •  Ressursanalyser
   •  Grensegang i skog og utmark

Samarbeid:
På landbrukstaksering er det etablert et samarbeid med takstmann Odd Erik Holden. Mikael og Odd Erik har kompetanse som utfyller hverandre, og er derfor i stand til å gi gode vurderinger på alle typer landbruk.

"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright