Verditaksering av jord- og skogbrukseiendommer

Kontaktperson: Mikael Fønhus, 992 87 002 / mikael@fonhus.net

Ser du ikke skogen for bare trær?

Som skogguden Pan hjelper iOrden deg å jakte. Ikke på nymfer med fløytespill fra trærne, men på innsikt og oversikt over verdiene dine.

Når eieren ikke har tid eller mulighet til å utvikle eiendommen selv, oppstår det behov for hjelp:
- Hva eier vi?
- Kan vi gjøre om dette til næring og inntekter?
- Har du noen ressurser har eiendommen?

Norsk-Landbrukstakst_Logo_-01_hvit_tekst-1024x1024.pngTjenester som tilbys:
• Verditaksering av jord- og skogbrukseiendommer
  (takstmann landbruk NLT)
• Prosjektledelse
• Prosessledelse
• Utarbeidelse av forretningsplaner
• Nærings- og tiltaksplaner
• Ressursanalyser
• Grensegang i skog og utmark

"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright