Mikael Fønhus

UTDANNING:Mikael 2014.JPG
Master i skogbruk fra Norges Landbrukshøgskole (nå: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), 1986.  

YRKESERFARING:
2014 - 2015: Valdres Destinasjon AS. Konstituert daglig leder (60 % stilling)

2008 ->        Valdres Næringsforum. Innleid daglig leder (40 % stilling)

2006 - 2008: Danebu Kongsgård AS. Innleid daglig leder for eiendomsutviklingsselskap i fjellet.

1997 - 2004: Valdres Skog AS (tidligere Valdres Skogavvirkning) Kvalitetsleder

1996 - 1997: Drammensdistriktets Skogeierforening (Viken Skog). Spesialrådgiver  (60 % stilling) innen næringspolitikk og samfunnskontakt, 

1996: Sør-Aurdal kommune. Plansjef (vikariat)

1988 - 1996: Sør-Aurdal kommune- Skogbrukssjef.

1989 - 1988: Valdres Forsøksring. Ringleder i skogbruk

1995 - 2013: Drift av egen eiendom. Jord- og skogbruk, utvikling av 2 småkraftverk.

1988 -->       Verditaksering av landbrukseiendommer og diverse skogfaglig kursvirksomhet på nasjonalt nivå.


STYREVERV M.M.:
se CV

 

 

 

"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright