Innleid ledelse / administrative funksjoner

iOrden kan leies inn i kortere eller lengre perioder, i liten eller stor stillingsprosent for å:

  • Bemanne ubesatte lederstillinger / administrative stillinger i en overgangsperiode
  • Holde driften i gang ved frafall / langvarig sykdom
  • Dekke inn manglende kompetanse
  • Andre kontorfunksjoner
"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright