HMS og Internkontroll

Kontaktperson: Anne Kristin Medhus, 913 49 226 / alt@iorden.no

Tilbyr utarbeidelse av:

  • System for målstyring
  • System som tilfredsstiller lover og forskrifter.
          - Internkontroll / HMS
          - Kvalitetssikring (ISO)
          - Miljøstyring
  • Revisjon av kvalitet- og internkontrollsystem.
"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright