Anne Kristin Medhus

AnneK

UTDANNING:
Kandidateksamen ved Norges Landbrukshøgskole, næringsmiddelfag - 1986 - 1991

YRKESERFARING:
2011 -> Etablering av Pulsslaget AS

             Gründerbedrift, daglig leder

2007 -> Etablering av Valdres Event AS
 
             Medeier og daglig leder

2006 -> Selvstendig næringsdrivende, iOrden

2009 - 2010: Innleid daglig leder Helle Slakteri AS

2004 - 2006: Norsk Tipping AS,
                     Avdelingsleder for Kundeservice, Fagernes

2002 - 2004: Valdres Næringshage AS, daglig leder

1993 - 2002: TINE Meieriet Øst Fosheim, diverse stillinge     
- Meieribestyrer       
- Administrasjonsleder og IKT-ansvarlig
- Økonomileder
- Kvalitetsleder
- Prosjektansatt i landsdekkende logistikkprosjekt for TINE

1991 - 1993: Østlandsmeieriet Øystre Slidre, Meieribestyrer

STYREVERV:
Valdres Golf AS                    - styreleder 
Novi Hotell Eiendom AS       - styreleder 
Sør-Aurdal Energi BA           - styreleder / nestleder
Kreativ Strek AS                   - styremedlem
Valdres Golfklubb                 - styremedlem
Tyin og Filefjell Utvikling        - styremedlem
Bagn IL                                 - styremedlem
Sønnenfjelske Meierifolk       - styremedlem
SNU-prosjektet                     - medlem av styringsgruppen


KURS

Diverse kurs innen strategi og ledelse, prestasjonsutvikling, coaching, internkontroll, kvalitetssikring og kvalitetsrevisjon, miljøstyring, IKT.

For nærmere spesifikasjon, se CV.

"Å drive forretning er som å sykle. Hvis du ikke er i bevegelse, faller du." John David Wright